Sobre Nosaltres

INSTA

A l’any 2004 l’Eduard i jo amb el nostre fill Dylan (a les hores de 2 anys) vam decidir deixar Barcelona i marxar a viure al camp. 
Vam tindre l’oportunitat de restaurar Masia Can Pascol, una antiga masia familiar situada als voltants de Pontons, el poble més alt de l’Alt Penedès, a 700m del nivell del mar entre vinyes d’alçada i boscos d’alzines i pins. Ràpidament vam quedar enamorats del paisatge de la zona, de la seva llum i de les seves magnífiques postes de sol, dels cels, de la vinya, del persistent cant del ocells, dels boscos plens de bolets a la tardor i de la natura tan salvatge per estar a tant sols 80 minuts de Barcelona.
Un cop restaurada la zona principal de la Masia com a vivenda familiar vam restaurar l’ala dreta de la casa per convertir-la en l’Estudi de Gravació de l’Eduard, músic de professió. Un Estudi de Gravació entre vinyes en plena natura: Natural Sound.
Però no es fins l’any 2010 que neix “Masia Spa Can Pascol Casa Rural Ecològica” com allotjament turístic, quan decideixo deixar la meva professió de cuinera per dedicar-me al turisme rural sostenible, restaurant una part de la casa que no utilitzàvem, l’ala esquerra de la Masia , per convertir-la en un allotjament rural per així compartir aquest fantàstic racó del Penedès amb altres persones de la ciutat que necessitessin uns dies de descans i relaxació al camp.
Els tres valors bàsics que tenim clar que volem oferir als nostres clients son Wellness, Sostenibilitat i Enoturisme.
-De la idea de descans neix el nostre Spa, l’aigua com a sinònim de tractament curatiu i de bellesa,  WELLNESS: “Turisme del Benestar”. 
-Des de el primer dia decidim que la casa rural “serà ecològica o no serà”, així comença el nostre Compromís amb la SOSTENIBILITAT: “Turisme Responsable”. 
-Tindre cura de l’entorn i fer sinergies amb altres comerciants del Penedès ens porta a l’ENOTURISME: el “Turisme del Vi”.

Sílvia :))

En el año 2004 Eduard y yo con nuestro hijo Dylan (entonces de 2 años) decidimos dejar Barcelona y venir a vivir al campo.
Tuvimos la oportunidad de restaurar Masía Can Pascol, una antigua masía familiar situada en las afueras de Pontons, el pueblo más alto del Alt Penedès, a 700m del nivel del mar entre viñedos de altura y bosques de encinas y pinos. Rápidamente quedamos enamorados del paisaje de la zona, de su luz y de sus magníficas puestas de sol, de su cielo, de los viñedos, del persistente canto de los pájaros, de los bosques llenos de setas en otoño y de la naturaleza tan salvaje para estar a solo 80 minutos de Barcelona.
Una vez restaurada la zona principal de la Masía como vivienda familiar restauramos el ala derecha de la casa para convertirla en el Estudio de Grabación de mi marido Eduard, músico de profesión. Un Estudio de Grabación entre viñedos en plena naturaleza: Natural Sound.
Pero no fué hasta el año 2010 que nació “Masía Spa Can Pascol Casa Rural Ecológica” como alojamiento turístico. Cuando decidí dejar mi profesión de cocinera para dedicarme al turismo rural sostenible, restaurando una parte de la casa que no utilizábamos, el ala izquierda de la Masía, para convertirla en un alojamiento rural y  así poder compartir este fantástico rincón del Penedès con otras personas de la ciudad que necesitaran unos días de descanso y relajación en el campo.
Los tres valores básicos que ofrecemos a nuestros clientes en Masía Spa Can Pascol son Wellness, Sostenibilidad y Enoturismo.
-De la idea de descanso nace nuestro Spa, “el agua como sinónimo de tratamiento curativo y de belleza”, WELLNESS: “Turismo del Bienestar”.
-Desde el primer día decidimos que la casa rural “sería ecológica o no sería”, así comienza nuestro Compromiso con la SOSTENIBILIDAD: “Turismo Responsable”.
-Cuidar nuestro entorno y hacer sinergías con otros comerciantes del Penedès nos lleva al ENOTURISMO: el “Turismo del Vino”.

Sílvia :))

In the year 2004 Eduard and I with our son Dylan (then 2 years old) decided to leave Barcelona and come to live in the country.
We had the opportunity to restore Masia Can Pascol, an old family farmhouse located on the outskirts of Pontons, the highest village in Alt Penedès, 700m from the sea level between vineyards and forests of oaks and pines. We quickly fell in love with the landscape of the area, its light and its magnificent sunsets, its sky, the vineyards, the persistent song of the birds, the forests full of mushrooms in autumn and the wild nature so be only 80 minutes from Barcelona.
Once the main area of ​​the Masia has been restored as a family home, we restored the right wing of the house to turn it into the Recording Studio of my husband Eduard, a musician by profession. A recording studio among vineyards in the middle of nature: Natural Sound.
But it was not until 2010 that “Masia Spa Can Pascol Casa Ecológica” was born as a tourist accommodation. When I decided to leave my profession as a cook to dedicate myself to sustainable rural tourism, restoring a part of the house that we did not use, the left wing of the farmhouse, to turn it into a rural accommodation and thus be able to share this fantastic corner of Penedès with other people from The city will need a few days of rest and relaxation in the countryside.
The three basic values ​​we offer our clients at Masia Spa Can Pascol are Wellness, Sustainability and Wine Tourism.
– From the idea of ​​rest, our Spa was born, “water as a synonym of curative and beauty treatment”, WELLNESS: “Welfare Tourism”.
-From the first day we decided that the rural house “would be ecological or it would not be”, this is how our Commitment to SUSTAINABILITY begins: “Responsible Tourism”.
– To take care of our surroundings and to make synergies with other merchants of the Penedès takes us to ENOTURISMO: the “Wine Tourism”.

Sílvia :))

Entrada anterior
Autoconsum i l’Alliberament del Sol a Espanya
Entrada següent
Filosofia Slow Life