DESCOBREIX TAMBÉ
Relaxació i descans en un entorn natural ple de bellesa i tranquil·litat
c

Avui dia 11 de novembre, Masia Spa Can Pascol, hem estat invitats per Turalcat a participar com a Ponents a la Taula Rodona del Consell Comarcal de Les Garrigues (Lleida), per parlar de la nostre experiencia amb l’Autoconsum i l’Energia Solar.
Els Ponents a la Taula Rodona hem estat: Montserrat Corberó de Turalcat, Jaume Pané (Instal.lació Bombeig Solar), Néstor Vallejo cap d’instal.lacions de l’Universitat de Lleida i Sílvia Vinyarta de Masia Spa Can Pascol (Instal.lació d’Autoconsum).
Ha estat molt positiu poder escoltar altres casos d’éxit en instal·lacions fotovoltàiques en diversos sectors del nostre païs, i pot ser haver servit d’ajut per altres persones interessades en seguir aquest camí de l’autoconsum per l’estalvi econòmic en els nostres negocis o vivendes i per l’estalvi de CO2 al nostre maltractat Planeta 🌍
Cada dia es més urgent que les nostres societats facin el canvi de mòdel energètic, donç el CANVI CLIMÀTIC avança molt més ràpidament del que ens imaginavem i sinó actuem ràpit pot ser ja no hi serem a temps de resoldre-ho.
Tot i que el problema dificilment el resoldrem individualment sinó canvien les polítiques, si que podem fer petits pases de gegant per que el canvi energetic s’acceleri com per exemple canviar-nos a Companyies Eléctriques 100% Verdes com “Hola Luz” o “Som Energia”, companyies eléctriques que només aboquen energia verda a la red. Es un primer pas molt important que pot fer desnivellar a les grans companyies eléctriques contaminants cap el camí alternatiu si veuen que es negoci, obligar-les amb el nostre consum responsable a abocar energies de procedencia renovable a la red i apartar-se de les danyines energies fòssils. Amés aquestes noves companyies verdes son molt mes properes en el tracte i més econòmiques pels consumidors.
Tampoc tindríem d’oblidar-nos mai del nostre Planeta quan exercim el nostre dret al vot, el compromís polític dels nostres dirigents es molt important, així com la conscienciació social.
Només tenim un Planeta 🌍

Hoy día 11 de noviembre, Masía Spa Can Pascol, hemos sido invitados por Turalcat a participar como Ponentes en la Mesa Redonda del Consejo Comarcal de Les Garrigues (Lleida), para hablar de nuestra experiencia sobre el Autoconsumo y la Energía Solar .
Los Ponentes en la Mesa Redonda hemos sido: Montserrat Corberó de Turalcat, Jaume Pané (Instalación de Bombeo Solar), Néstor Vallejo jefe de instalaciones de la Universidad de Lleida y Silvia Vinyarta de Masía Spa Can Pascol (Instalación de Autoconsumo).
Ha sido muy positivo poder escuchar otros casos de éxito en instalaciones fotovoltaicas en varios sectores de nuestro país, y tal vez haber servido de ayuda para otras personas interesadas en seguir este camino del autoconsumo, tanto para el ahorro económico en nuestros negocios o viviendas, como por el ahorro de CO2 en nuestro maltratado Planeta 🌍
Cada día es más urgente que nuestras sociedades hagan el cambio de modelo energético, ya que el CAMBIO CLIMÁTICO avanza mucho más rápidamente de lo que nos imaginamos y sino actuamos rápido puede ser que ya no estemos a tiempo de resolver el problema.
Aunque el problema difícilmente lo resolveremos individualmente sino cambian las políticas, si que podemos hacer pequeños pasos de gigante para que el cambio energético se acelere, como por ejemplo cambiarnos a Compañías Eléctricas 100% Verdes como “Hola Luz” o “Som Energia “, compañías eléctricas que sólo vierten energía verde a la red.
Es un primer paso muy importante que puede hacer desnivelar a las grandes compañías eléctricas contaminantes hacia el camino alternativo si ven que es negocio, obligarlas con nuestro consumo responsable a verter energías de procedencia renovable a la red y apartarse así de las dañinas energías fósiles. Además estas nuevas compañías verdes son mucho más cercanas en el trato y más económicas para los consumidores.
Tampoco tendríamos que olvidarnos nunca de nuestro Planeta cuando ejercemos nuestro derecho al voto, el compromiso político de nuestros dirigentes es muy importante, así como la concienciación social.
Sólo tenemos un Planeta 🌍