Sostenibilitat i Igualtat de Gènere- ODS 5

Igualtat de Gènere

La Igualtat de Gènere es la ODS Nº5:
Es tracta d’aconseguir la igualtat de gènere i d’empoderar totes les dones i nenes.
Es tracta d’eradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida.
Això significa posar fi a totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.
Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes a nivell laboral i combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i de la feina a l’esfera familiar. Finalment, també cal vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

https://www.diba.cat/es/web/ods/igualtat-de-genere

Entrada anterior
La Bioeconomia del Bosc