DESCOBREIX TAMBÉ
Relaxació i descans en un entorn natural ple de bellesa i tranquil·litat

Aquest mes de gener 2019 a Masia Spa Can Pascol ens han otorgat el Segell Biosphere de Turisme Sostenible i Responsable. El vam recollir, amb molta il·lusió, de la mà de la Diputació de Barcelona i d’Enoturismepenedès, aquest passat dia 30 de gener al Vinseum de Vilafranca del Penedès. Es un pas més cap el nostre ferm compromís de promoure un Turisme Sostenible i de Qualitat i fomentar l’estalvi i el reaprofitament dels recursos per a la Conservació de la Salud del nostre planeta. “El turisme és una eina extraordinària que aproxima a les persones, ens fa més oberts al canvi, més receptius a les diferències i, per tant, més tolerants”. El turisme rural sostenible es l’ única forma de turisme viable a llarg plaç tant a nivell ecològic com a nivell econòmic.

Este mes de enero de 2019 en Masía Spa Can Pascol nos han otorgado el Sello Biosphere de Turismo Sostenible y Responsable. Recogimos el premio con mucha ilusión de la mano de la Diputación de Barcelona y de Enoturismepenedès este pasado día 30 de enero en el Vinseum en Vilafranca del Penedès. Es un paso más hacia nuestro firme compromiso de promover un Turismo Sostenible y de Calidad y fomentar el ahorro y el reaprovechamiento de los recursos para la Conservación de la Salud de nuestro planeta. “El turismo es una herramienta extraordinaria que aproxima a las personas, nos hace más abiertos al cambio, más receptivos a las diferencias y, por tanto, más tolerantes”. El turismo rural sostenible es la única forma de turismo viable a largo plazo tanto a nivel ecológico como a nivel económico.

This month of January 2019 in Masia Spa Can Pascol we have been awarded the Biosphere Seal of Sustainable and Responsible Tourism. We collected the award with great enthusiasm from the Diputación de Barcelona and the Enoturismepenedès this past January 30th at the Vinseum in Vilafranca del Penedès. It is another step towards our firm commitment to promote a Sustainable and Quality Tourism and encourage the saving and reuse of resources for the Conservation of Health of our planet. “Tourism is an extraordinary tool that brings people together, makes us more open to change, more receptive to differences and, therefore, more tolerant.” Sustainable rural tourism is the only form of tourism that is viable in the long term, both ecologically and economically.

Sílvia, Febrer 2019.